Privacy Policy

Persoonsgegevens algemeen

Op deze Website worden in het kader van de goede verwerking van de bestellingen persoonsgegevens verzameld. Deze gegevens worden door onze vennootschap beheerd.

Bij een bezoek aan onze Website bewaren we:
- uw domeinnaam (ip adres) als u een bezoek brengt aan onze webpagina's;
- uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert en uw goedkeuring geeft;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die u op onze site geraadpleegd hebt;
- alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
Deze informatie wordt gebruikt:
- om de inhoud van onze website te verbeteren;
- om u later te contacteren voor direct marketingdoeleinden.


De Website maakt daarbij gebruik van zogenaamde ‘cookies’, zijnde kleine stukjes infomatie die door deze Website naar uw browser gestuurd worden teneinde terugkomende gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit vermijdt dat u zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) teneinde van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. OTM NV behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken en om u een gepersonaliseerde versie van huidige website aan te bieden. Zo u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van deze website niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

Veiligheid

Als wij uw gegevens ontvangen of overdragen op de Website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze webtoepassing. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie, gebruiken wij een beveiligde server. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn (zoals online payment partijen), dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen voldoende veiligheidsmaatregelen treffen.

Over communicatie via e-mail

Als u ons uw e-mailadres via het web meedeelt, dan kan u
- via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketing doeleinden) indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven of indien u al klant bij ons bent en u uw e-mail adres meegedeeld heeft;
- kan u e-mails voor direct marketing doeleinden ontvangen van andere commerciële partners waarmee wij contractueel verbonden zijn indien u hiervoor uw expliciete toestemming hebt gegeven.
- Indien u dergelijke e-mails niet meer wenst te ontvangen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres. In dit laatste geval mag u niet vergeten ons uw exacte naam en uw adres (correct gespeld) mee te delen. Wij verbinden er ons toe uw gegevens te schrappen uit de lijst die wij gemeenschappelijk gebruiken met andere bedrijven/organisaties..
Als u vindt dat onze Website niet in overeenstemming is met ons privacy-beleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hieronder vermelde adres.

Hoe ons contacteren in verband met ons privacy beleid ?

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons "privacy-beleid". In dat geval, zullen wij u contacteren alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren. Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze Website toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden en bieden wij hen de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot deze informatie of u wenst deze informatie te wijzigen, gelieve ons dan te contacteren op het hieronder vermelde adres.

Wenst u te reageren op ons privacy beleid, dan kan u ons contacteren op onderstaand emailadres: info at otm-shop punt be