Disclaimer

© 2010 OTM

Alle rechten voorbehouden. Deze site en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van OTM SA. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,...) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van OTM SA, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.” De website van OTM SA is in voortdurende ontwikkeling en de inhoud kan wijzigen zonder voorafgaand bericht. OTM SA zet zich in om de inhoud en de vorm van haar website zo accuraat mogelijk te maken, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid op een gegeven ogenblik.

OTM SA zet alle middelen in om haar computerinfrastructuur virusvrij te houden maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die toch door virussen zou worden toegebracht.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. OTM SA heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat OTM SA instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen OTM SA en de exploitanten van deze websites.

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (info at otm-shop punt be) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.